نوع کاربری: مورد استفاده برای بانوان
سایز: مناسب برای دور مچ ۱۴ الی۱۷ سانتی متر
رنگ: قرمز نقره ای
جنس مواد: کریستال مصنوعی حدید قلب
نوع بافت: کشی
جنس نخ ضد آب نمی باشد
قطر سنگ ۵ میلیمتر
گالری: پانیذ